Skip to content

LOCALS COMERCIALS

INFORMACIÓ LOCALS DISPONIBLES AMB PREUS DE MERCAT I AMB BONIFICACIÓ PER A ONGS

Adreça Sup. Util (m2) Import Renda Mensual Locals Zona A (Centre) amb Revestiments (9,27 €/m2) Import Renta Mensual Locals Zona A (Centre) sense Revestiments (7,21 €/m2) Import Renta Mensual Locals Zona B (perifèria) (4,53 €/m2) Coeficient de majoració en locals de xicotetes dimensions Import Renda amb Bonificació 30% per a ONG's Observacions
CR BAJA Nº 9, planta 0, porta Esquerra 43,00 440,72 € 308,51 € Disposa de distribució interior i bany
CR DOCTOR CHIARRI Nº 4, planta 0, porta 1 144,00 1.475,91 € 1.033,14 € Paviment i esquerdejat de morter de ciment
CR GUILLEM SOROLLA Nº 8, planta 0, porta 1, escala Esq, lletra LOCAL 18,71 230,12 € 1,20 161,08 € Disposa de revestiments
CR ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, porta A4 17,78 170,08 € 1,20 119,06 € Sense Revestir
CR ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, porta A1 28,10 246,41 € 1,10 172,48 € Sense Revestir
CR BANY S/N Nº 0, planta 0, porta A2 45,63 363,75 € 254,63 € Sense Revestir
CR GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, porta 1 96,12 766,24 € 536,37 € Sense Revestir
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL B 50,43 402,01 € 281,41 € Sense Revestir, sol paviment de terratzo
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL C 58,38 465,39 € 325,77 € Sense Revestir, sol paviment de terratzo
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL D 98,78 787,45 € 551,21 € Sense Revestir, sol paviment de terratzo
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL E 39,31 344,71 € 1,10 241,29 € Sense Revestir, sol paviment de terratzo
CR MALDONADO Nº 33 planta 0, porta E 159,95 1.275,08 € 892,56 € Sense Revestir
CR PERE BORREGO I GALINDO Nº 9, planta 0, porta 3 38,49 337,52 € 1,10 236,26 € Sense Revestir
CR SAN RAMÓN Nº 6, planta 0, porta 1 62,86 501,10 € 350,77 € Sense Revestir
CR ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, porta 01 107,88 540,33 € 378,23 € Sense Revestir
CR ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, porta 02 44,82 246,93 € 1,10 172,85 € Sense Revestir
CR ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Nº 5, planta 0, porta 1 192,80 965,66 € 675,96 € Sense Revestir
CR BEATO JUAN GRANDE Nº 10, planta 0, porta 2 159,98 801,27 € 560,89 € Sense Revestir
CL IGNACIO ZULOAGA Nº 14, planta 0, porta 3 37,00 203,85 € 1,10 142,69 €
CL TRAFALGAR Nº 34, planta 0, porta 1 765,60 3.834,58 € 2.684,21 € Sense revestir

Tots els imports són IVA no inclosos
Serà per compte de la part arrendatària el pagament de l'IBI

VISITES PROGRAMADES PER A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR INTERESSADES

DIJOUS 3 DE MARÇ DE 2022

Direcció Superfície Útil (m2) Import Renda Locals amb Bonificació 30% Observacions
9:30h. TRAFALGAR:
CARRER TRAFALGAR Nº34, planta 0, porta 1 765,60 3.468,17 € Sense revestir
11h. MORERES:
CARRER ALQUERÍA FAVERO Nº8, planta 0, porta 01 107,88 342,09 € Sense revestir.
CARRER ALQUERÍA FAVERO Nº8, planta 0, porta 02 44,82 156,34 € Sense revestir.
12:30h. BEAT JUAN GRANDE:
CARRER BEAT JUAN GRANDE Nº10, planta 0, porta 2 159,98 507,30 € Sense revestir.
14h. ARQUITECTE SEGURA:
CARRER ARQUITECTE SEGURA DE LAGO, Nº5, planta 0, porta 1 192,80 611,37 € Sense revestir.

DIVENDRES 4 DE MARÇ DE 2022

Direcció Superfície Útil (m2) Import Renda Locals amb Bonificació 30% Observacions
9:30 h. CENTRE HISTÒRIC (Punt de trobada C/ Pere Borrego 9):
CARRER DE BAIX Nº9, planta 0, porta ESQ. 43,00 279,03 € Disposa de distribució interior i bany.
CARRER GUILLEM SOROLLA Nº8, planta 0, porta 1, escala ESQ., letra LOCAL 18,71 145,69 € Disposa de revestiments.
CARRER MALDONADO Nº33, planta 0, porta E 159,95 807,27 € Sense revestir.
CARRER BANY S/N Nº0, planta 0, porta A2 45,63 230,29 € Sense revestir.
CARRER ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, porta A4 17,78 107,68 € Sense revestir.
CARRER ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, porta A1 28,10 156,00 € Sense revestir.
CARRER GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, porta 1 96,12 485,12 € Sense revestir.
CARRER PERE BORREGO I GALINDO Nº9, planta 0, porta 3 38,49 213,68 € Sense revestir.
CARRER SAN RAMÓN Nº6, planta 0, porta 1 62,86 317,25 € Sense revestir.
CARRER DR. CHIARRI 4, planta 0, porta 1 144,00 934,42 € Paviment i revestiment de morter de ciment en parets.

Qualsevol dubte podeu contactar mitjançant un correu electrònic dirigit a aumsa@aumsa.es o en el telèfon 96 337 11 01.

PREGUNTES FREQÜENTS. ARRENDAMENT, BONIFICAT, DE LOCALS A ENTITATS DEL TERCER SECTOR

CONDICIONES BONIFICACIÓ ARRENDAMENT EN LOCALS A LLOGAR A ENTITATS DEL TERCER SECTOR

Primer .- Aplicar una bonificació del 30% en la renda d’arrendament de locals comercials, propietat de AUMSA, durant ELS DEU PRIMERS ANYS, en els contractes que se subscriguen amb entitats del Tercer Sector.

Segon .- Establir un termini inicial de duració del contracte de 10 anys, prorrogables per períodes anuals, llevat que medie denúncia expressa per alguna de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.

Tercer .- Establir un període de carència per a condicionar els locals, entre tres i dotze mesos.

ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021, ha acordat aprovar la bonificació de renda en arrendament de locals, propietat de AUMSA, a entitats el tercer sector.

Per a més informació pot contactar amb aquesta Societat mitjançant el correu electrònic: aumsa@aumsa.es o al telèfon 96 337 11 01.

Nota .- Les dades que apareixen en aquesta pàgina web tenen caràcter informatiu i poden estar subjectes a variació.

OFERTA DE LOCALS COMERCIALS

SOL·LICITUDS

Descàrrega de sol·licituds.

Sol·licitud de lloguer de locals comercials

DESCÀRREGA EL PDF