Skip to content

BORSA TEMPORAL DE PERSONAL ADMINISTRATIU I BORSA TEMPORAL PERSONAL ARQUITECTE SÈNIOR EDIFICACIÓ I REGENERACIÓ

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A l’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES EN RÈGIM D’ARRENDAMENT BONIFICAT, PROPIETAT DE AUMSA, A ENTITATS DEL TERCER SECTOR.

ANUNCI NOVA NORMATIVA  DEL REGISTRE DE DEMANDANTS I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES PROMOGUTS I GESTIONATS PER AUMSA

A l’atenció de les persones sol·licitants d’habitatges en règim de lloguer.

BONIFICACIÓ EN LA RENDA DE LOCALS EN CAS DE SER LLOGATS PER UNA ENTITAT DEL TERCER SECTOR

LLOGUER

Accedeix al llistat d'habitatges, ajudes i tota la informació que pot interessar-te per a llogar un habitatge a València.

APARCAMENTS PÚBLICS

Places d'aparcament per a residents en concessió municipal amb dret d'ús. Venda i lloguer. Consulta els requisits.

PLA D'ACTUACIONS

Programa d'actuacions que la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València (AUMSA) té previst dur a terme en 2023.

VENDA

Requisits per a la sol·licitud d'habitatges de protecció pública i els seus annexos vinculats. Consulta la convocatòria vigent.

Accedeix a tota
la informació

TRANSPARÈNCIA
AUMSA amb l'objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, ha desenvolupat un portal de transparència, mitjançant el qual pretén facilitar al públic interessat l'accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, així com la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística.
Portal de transparència

Tota la informació
a un click

PERFIL DEL CONTRACTANT

Tota la informació al teu costat

Tràmits i gestions, consulta de dades personals, sol·licitud de documents, tauler d'edictes, campanyes municipales...
Perfil del contractant

ACTUALITAT

Entra a AUMSA i informa't de totes les actuacions i obres públiques que avala aquesta societat

On estem

Formulari de contacte

Mitjançant la subscripció del present formulari presta el seu consentiment exprés perquè les seues dades personals, facilitades voluntàriament, siguen tractades per Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València com a responsable del tractament amb la finalitat gestionar i tramitar la seua sol·licitud, consulta o petició, sense que es produïsquen cessions o comunicacions de dades excepte les previstes legalment. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establits legalment. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit al correu electrònic dpd@aumsa.es acreditant la seua identitat. També pot consultar la nostra Política de Privacitat

Envia’ns un correu sol·licitant qualsevol informació sobre els diferents àmbits d’actuació d’AUMSA