Skip to content

PERFIL DEL CONTRACTANT

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

HISTÒRIC DE CONTRACTES PER PROCEDIMENT OBERT

HISTÒRIC DE CONTRACTES PER PROCEDIMENT NEGOCIATS

DOCUMENTACIÓ D'INTERÉS

  • El Consell d’Administració de AUMSA, en la sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2018, va acordar deixar sense efecte les Instruccions de Contractació aprovades en data 7 de juliol de 2008 i modificades el 23 de gener de 2012, que regeixen per a l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.
  • Instruccions de contractació que regeixen l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada aprovats el 23 de gener de 2012.
  • El Consell d’Administració de AUMSA, en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2012, va acordar aprovar la Modificació de les Instruccions que regeixen per a l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.
  • El Consell d’Administració de AUMSA, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2008, va acordar aprovar les Instruccions que regeixen per a l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.