Skip to content
logo-lineas-gris-aumsa

QUI SOM?

El  7 d’octubre del 1986, l’Ajuntament de València va convenir la constitució d’una societat urbanística denominada Societat Anònima Municipal d’Actuacions Urbanes de València (AUMSA), l’objecte social de la qual és la realització d’estudis urbanístics, activitat urbanitzadora, edificació, rehabilitació urbana i gestió de projectes.

Les activitats que desenvolupa la Societat es poden classificar en dos grans grups:

GESTIÓ DE PROJECTES MUNICIPALS

En matèria d'obres d'infraestructura (urbanitzacions, col·lectors, etc), enjardinaments, expropiacions, redacció de plans urbanístics, edificació d'habitatges, edificis emblemàtics, fonts ornamentals, participació, gestió i seguiment de grans projectes i arqueologia.
Veure projectes municipals

ACTUACIONS PER COMPTE PROPI D'AUMSA

Actuacions de gestió de sòl, promoció i execució d'habitatges i aparcaments per compte propi.
Veure actuacions