Skip to content

PONT DE LES FLORS

L’antic llit del Túria està solcat per múltiples ponts, de diferent tipologia estructural, que en el seu moment van complir la funció de salvar el riu i connectar el nucli urbà de València amb les zones en desenvolupament. Després de la riuada de 1957, es desvia el llit reconvertint-se en zona enjardinada i d’oci.

En l’actualitat, la profunda reordenació urbana en la qual està immersa la Ciutat, contempla el llit del Túria convertit en el “Jardí del Túria” amb un tractament urbanístic adequat a les necessitats que la Ciutat va demandant.

La resposta a la necessària integració de la connexió urbana amb el “Jardí del Túria” passa pel disseny d’un pont que satisfaça l’entorn en el qual se situa, resolent satisfactòriament l’urbà i proporcionant una continuïtat plàstica d’acord amb el jardí sobre el qual s’assentisca.

El nou “PONT de les FLORS” es concep com una prolongació urbana de l’Avinguda de l’Albereda amb el Passeig de la Ciutadella, a través del llit del Túria, configurant un espai que s’integra al “Jardí del Túria” amb identitat pròpia.

El Pont parteix de la senzillesa de formes, sense competir amb els elements estructurals del seu entorn, formant part d’ell com un tot, creant una relació única entre els elements del mitjà on se situa, satisfent les seues necessitats i proporcionant un hàbitat propi que dignifica l’actuació urbanística a la qual es desenvolupa.

El Pont es dissenya disposant d’una calçada de 4 carrils, amb 3 metres d’ample cadascun.

A partir de la barrera de seguretat, es disposa d’una zona de pas per a manteniment i serveis que queda exempta de la pròpia calçada, garantint la superfície útil de la calçada en tot moment.

Les passarel·les per als vianants són una continuïtat de les voreres circumdants, aïllades al trànsit, visual i acústicament, mitjançant arbustos i conjunts florals, creant un ambient idoni per al passeig, amb vista al Jardí del Túria i l’àrea circumdant.

La comunicació del Pont amb la Ciutat es manifesta mitjançant els conjunts florals que longitudinalment es desenvolupen en tota la seua extensió. Precisament són aquests els que mantenen el diàleg amb el ciutadà, expressant floralment la seua estacionalitat i plasmant el sentir de la Ciutat en la seua manifestació plàstica.

La longitud total del pont és de 153,00 m. constituït per set obertures interiors de 18,00 m. i dues obertures extremes de 13,50 m.

La plataforma del tauler és de 24,70 m. d’ample que es distribueixen en 12,00 m. per a la calçada, dues jardineres de 2,30 m. i dos passejos per als vianants de 2,90 m.

UBICACIÓ