Skip to content

PARC RAMBLETA

Redacció del Projecte i Direcció d’obra:
Carmel Gradolí, arquitecte
Arturo Sanz, arquitecte
José M. Salvador, enginyer tècnic obres públiques
José V. Forner, Enginyer agrònom
Joaquín Sánchez, enginyer agrícola

Empresa constructora:
“Rambleta UTE” de Vies i Construccions S.A. i Vivers José Dalmau S.A.

Situació:
Sud de la ciutat de València, a l’oest del Barri de Sant Marcelino, en les proximitats dels barris de la Creu Coberta, Gaspar Aguilar, zona Carters i San Isidro.

Àmbit:
54.656,65 m2

Continguts:
Instal·lacions d’oci i temps lliure, així com de serveis culturals…
Recupera una topografia pròxima a l’original afectada per diversos ramals de la séquia de Favara, recreant el llit de la Rambleta.
Es creen tres nivells, el primer nivell amb camins de paviment de formigó “in situ”, més alt que el de les superficies de terra, ho relaciona amb la vora del parc, accentuant el seu caràcter urbà. El segon nivell realitzat mitjançant lloses prefabricades de formigó, a manera de passarel·la lleugerament elevada sobre el nivell del sòl de terra, va travessant transversalment els paisatges del parc. Al tercer nivell els camins de terra morterenca constitueixen els recorreguts interiors del Jardí de la Rambleta.

La vora Est constitueix un element d’unió amb el Barri de Sant Marcelino, integrant la ubicació d’un centre sociocultural a l’extrem nord i la piscina coberta a l’extrem oposat, al mateix temps que la reculada el tancament cedeix espai per a l’ampliació de la vorera que constitueix un espai lliure obert des del qual es pot gaudir una bella perspectiva del parc. En aquesta vora s’insinua la prolongació de la trama urbana al seu interior mitjançant la ubicació de les tres entrades enfront de les embocadures dels carrers. Situant a les vores les zones d’activitats més especialitzades i dinàmiques que serveixen de filtre protector entre l’exterior i interior, s’ha aconseguit un espai interior de gran qualitat ambiental que apareix com una successió d’espais tranquils que a més del joc permeten el passeig i la contemplació del Jardí de la Rambleta.

El Jardí de la Rambleta recrea un bosc de ribera mediterrani al qual l’aigua acompanya al passejant des de l’extrem sud, on la font, la bassa i l’assut inicien el llit, fins a la llacuna en la qual desemboca. Els camins adopten formes sinuoses semblants a les dels meandres dels rius i les seues riberes, s’adapten als pendents del terreny, delimitant espais que ocupa la vegetació, i aboquen els seus escolaments superficials fins a la Rambleta a través d’un sistema de cunetes de les zones enjardinades.

Recuperació del Patrimoni edilici:
D’un total de quatre edificis rurals històrics que acull el Parc de la Rambleta, en la seua primera i segona fase, les obres de rehabilitació del Molí del Tell estan pròximes a la seua finalització.

El Molí del Tell, edifici rural els orígens del qual se situen almenys en el S.xv, comprén diversos cossos amb funcionalitats diverses, tant de producció, representada per l’activitat molinera, com d’habitatge rural.

UBICACIÓ