Skip to content

MOLÍ DEL SOL

El solar se situa al Camí del Cementeri de Campanar, dins el parc de Capçalera. Al barri de Campanar, València. 

El Molí del Sol és un dels últims artefactes hidràulics construïts a la sèquia de Rascanya. La seua privilegiada ubicació a l’àrea de Capçalera de Rascanya, i com a primer artefacte assentat sobre el caixer principal, li proporcionaven un cabal d’aigües de primer ordre. En l’actualitat, encara que fa molts anys que es va abandonar el seu ús com a Molí, conserva pràcticament íntegra la seua estructura original.

La seua situació en l’extrem Nord del Parc coincidint amb el seu assut, li atorga un caràcter emblemàtic com a final del recorregut per als vianants des de la ciutat. D’aquesta manera l’edifici correctament situat és observable des de llarga distància. De la mateixa manera des de l’edifici es pot albirar una esplèndida vista del Parc de recent construcció.

Actualment el conjunt del Molí es compon d’un total de tres cossos i una àrea exterior relacionada amb la sèquia, de subministrament i evacuació de l’aigua que s’utilitzava per a accionar el mecanisme hidràulic.

El primer i principal dels cossos correspon al casal o molí pròpiament dit, on se situava la sala dels queixals, la resta d’estructures relacionades amb l’activitat molinera i les principals àrees d’emmagatzematge pròpies d’aquesta producció.

El segon cos s’adossa transversalment al molí a la seua part posterior, de manera que es completa la planta general del conjunt en forma d'”L”. Es tracta d’una nau dividida en tres crugies, amb dos nivells de plantes, però amb solucions de coberta diferents segons sectors. La seua funció, a més de la de complementar els espais fonamentalment d’emmagatzematge del molí, s’aproxima a la d’una casa o alqueria típica de l’horta, on es conjugaven els espais d’habitatge rural i de producció agropecuària.

El tercer dels cossos és un annex de l’anterior, format per l’edifici a dues aigües d’una planta i un pati, que dotava d’espais agropecuaris a la nau del lateral sud-est.

Des del primer moment la composició volumètrica del Molí del Sol al seu emplaçament tan funcional donada la seua naturalesa de molí ha sigut un element a conservar.

Amb la finalitat de recuperar la seua edificació i de poder desenvolupar tot el programa sol·licitat s’opta en primer lloc per no alterar la seua imatge exterior, rehabilitant-ho, mantenint els seus esquemes estructurals i espacials a l’interior, realçant la relació dels seus patis amb l’entorn.

En segon lloc es projecta un altre volum de nova planta que servisca a l’edifici principal i que albergue la resta del programa que necessita el projecte.

Aquest segon volum que igual que el Molí consta de planta baixa i planta baixa+1 s’entén com una peça exempta, la connexió de la qual amb la primera es realitza per una galeria que discorre al llarg del pati principal.

Les subtils irregularitats del traçat tant en planta com en alçat del Molí amb el seu joc de cobertes de dos vessants a diferents altures serveixen d’evocació per a resoldre el conjunt del programa.

  • Aules polivalents per a ús de la reguarda o per a exposicions del centre d’interpretació.
  • Àrea administrativa tant d’atenció al públic com de direcció i ús extern.
  • Àrea d’instal·lacions generals (vestuaris, gimnàs, banys i instal·lacions tècniques.

UBICACIÓ