Skip to content

MERCAT DE COLÓN

Situat al Primer Eixample de la ciutat de València, delimitat pels carrers Cirilo Amorós, Conde Salvatierra, Martínez Ferrando i Jorge Juan, el Mercat de Colón s’enclava al nucli de les zones de major activitat comercial de la ciutat i constitueix hui dia el centre vital de la ciutat de València.

La necessitat de dur a terme una actuació de restauració al monument, junt amb la problemàtica de la zona quant a necessitat de places d’aparcament i el poder compaginar l’espai del mercat amb un ús diferent al que tenia, més d’acord amb les necessitats de l’època, porten al plantejament global de la forma d’intervenció a l’edifici, on es planeja, en una primera fase, a més de la restauració de l’edifici, la creació de tres soterranis d’aparcament i una galeria comercial en semisoterrani, deixant per a una segona fase l’habilitació del mateix quant a espai comercial.

Saber més: http://mercadocolon.es/sobre-nosotros/rehabilitacion/

UBICACIÓ