Skip to content

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT

Descripció:

Contractació temporal, en règim de dedicació exclusiva, de tres arquitectes superiors

Nº de places:

3

Procés selectiu:

Concurs

Modalitat contracte:

Contracte de duració determinada per a la realització d’una obra o servei determinat.

Duració:

Màxim 3 anys

DATES

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

Fins les 14:00 hores del dia 26 d’abril de 2016

Data entrevistes:

12/07/2016 a partir de les 9:00 hores

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

Llistats d’Admesos i exclosos.

Llistat d’Admesos amb puntuació baremació mèrits.

El 12 de juliol de 2016 s’ha realitzat entrevista personal als deu aspirants que han obtingut major puntuació en la fase de baremació de mèrits.

Finalitzada la selecció d’aspirants, resultant els assenyalats amb els números de DNI: 19.900.830-B, 19.851.098-M i 48.435.399-K, com els candidats que han obtingut la major puntuació.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.