Skip to content

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

Tancada inscripció

Descripció:

Arquitecta/o Sènior – Dpto. Tècnic especialista en regeneració i rehabilitació urbana i edificació (Borsa Temporal)

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

21/12/2022
Data límit presentació de sol·licituds:


04/01/2023

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Tancada inscripció