Skip to content

EL CASINET

PROMOTOR:
Ajuntament de València

GESTIÓ:
Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA)

REDACCIÓ DEL PROJECTE:
Rodrigo Buj Pérez

EMPRESA CONSTRUCTORA
BECSA S.A.O

PARTICIPANTS EN EL PROJECTE:
Fernando Sanz Giménez, Cap d’Obra, BECSA S.A.O.
Raúl Ortega Navarro, Cap de Producció, BECSA S.A.O.
Eduardo Ferrer Domenech, Arquitecte Tècnic, DICOTEC S.L.
Arturo Pinel Berzosa, Enginyer acústic, ISOLTEC S.L.

DATES COMENÇAMENT I TERMINACIÓ D’OBRES:
Inici: 26 de maig de 2017
Fi: 29 de març de 2019

PROGRAMA FUNCIONAL:
1 sala d’assajos a la Planta Baixa
Planta primera:
3 aules d’ensenyament instrumental individual
1 aula de cambra
1 aula infantil
1 aula d’estudi no instrumental
1 sala polivalent de reunió, biblioteca, fonoteca, etc.
Espais de magatzematge
Zones de serveis amb banys i dutxa
Zones d’espera

Planta segona:
1 despatx d’administració
Zones d’espera

DESCRIPCIÓ GENERAL:
L’edifici manté el seu ús com a Escola de Música, però millorant les seues condicions energètiques, acústiques i tèrmiques, ja que s’ha rehabilitat aconseguint una emissió de soroll a l’exterior de menys de 48 dB amb una potència sonora interior produïda pel so de la banda de 110 dB, la qual cosa implica que es puguen realitzar assajos a l’interior de l’edifici sense afectar en absolut a l’entorn veïnal.

Aquest edifici es relaciona amb el barri substituint les antigues persianes opaques per grans vidrieres transparents, que permeten veure l’interior, com succeïa en els seus inicis quan s’utilitzava com a cooperativa, mostrant així la música que es respira dins i afavorint la relació del Casinet amb el seu entorn urbà, millorant la presència d’una societat musical i un edifici que tant ha influït en la història d’aquest magnífic barri de València.

UBICACIÓ