A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

44.- Catàleg general dels serveis (procediments per a presentar queixes)

45.- Seus del serveis (equipaments de l’entitat, adreça, horaris d’atenció al públic, enllaços a les seus pàgines web corporatives, adreces de correu electrònic o canals de prestació dels serveis)