A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

41.- Eficiéncia energètica i cura del Medi ambient
42.- Informació Urbanística

Acord Comissió Territorial Urbanisme 24/05/23, aprovació definitiva Pla Especial Cabanyal-Canyamelar – Publicat en 27-07-2023 10:19 – Veure el certificat de publicació