A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

29.- Pressupost de l’entitat

34.- Dades d’endeutament mensual, informes de morositat i informes sobre plans d’ajust

Període de Temps Mitjà de Pagament a Proveïdors (Any 2022) – Publicat en 14-06-2023 09:18 – Veure el certificat de publicació

35.- Comptes anuals. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització

37.- Massa salarial del personal laboral del sector públic local.