Exp. SP11 Arquitecte Urbanista

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT

Descripció:

Arquitecte urbanista

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

23/09/2020

Data límit presentació de sol·licituds:

23/10/2020

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

FINALITZAT

Exp. SP12 Arquitecte Edificació

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Arquitecte Edificació

Procés selectiu:

Borsa de Treball

 

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

07/08/2020

Data límit presentació de sol·licituds:

27/08/2020

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Exp. 9-4 Guarda Taquiller de Pàrquing

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Guarda Taquiller de Pàrquing

Procés selectiu:

Borsa de Treball

 

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

13/12/2019 a les 00:00 hores.

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

13/12/2019 a les 23:59:59 hores.

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 9-3 Oferta tècnic jurídic

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta Tècnic/a Jurídic/a

Procés selectiu:

Borsa de Treball

 

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

13/12/2019 a les 00:00 hores.

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

13/12/2019 a les 23:59:59 hores.

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 9-2 Oferta auxiliar administratiu

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta auxilar administratiu.

Procés selectiu:

Borsa de Treball

 

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

13/12/2019 a les 00:00 hores.

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

13/12/2019 a les 23:59:59 hores.

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 9-1 Oferta tècnic manteniment instal·lacions

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta tècnic manteniment instal·lacions.

Procés selectiu:

Borsa de Treball

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

13/12/2019 a les 00:00 hores.

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

13/12/2019 a les 23:59:59 hores.

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 10 Oferta Administratiu

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Administratiu

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

05/11/2019

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

11/11/2019 a les 15:00 hores.

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 8 – Oferta ocupació conserge

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta d’ocupació conserge

Nº de places:

1

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

01/08/2019

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

16/08/2019 a les 15:00 horas

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 7 – Oferta ocupació taquiller/a

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta d’ocupació taquiller/a

Nº de places:

1

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

18/06/2019

Data i hora límit presentació de sol·licituds:

24/06/2019 a les 15:00 horas

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS

ESTAT ACTUAL

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ DEL EXPEDIENT PER DESCARREGAR

Per a procedir a la descàrrega de la documentació de l’expedient triat és necessari emplenar el formulari d’identificació, sent el camp correu electrònic l’únic obligatori, d’aquesta forma AUMSA podrà posar-se en contacte en cas de sorgir algun canvi en la documentació que va obtindre. Les dades obtingudes seran tractats d’acord amb la LOPD.

De conformitat amb el que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consent la inclusió de les meues dades en un fitxer del qual és titular S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA), i que els mateixos siguen utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.

Així mateix, declare estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de S.A.M. Actuacions Urbanes de València (AUMSA) en Carrer Antiga Senda Senent número 8 pis 6, VALÈNCIA 46023 València; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic aumsa@aumsa.es Per a continuar deu vosté acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

Exp. 6 – Oferta ocupació tècnic/a d’edificació

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Descripció:

Oferta d’ocupació tècnic/a d’edificació

Nº de places:

1

Procés selectiu:

Selecció

DATES

Data inici presentació sol·licituds:

24/09/2018

Data i hora límit presentació de sol·licituds: