Skip to content

HABITATGES

HABITATGES SENSE ADJUDICAR

L’article 10 de la Normativa per a l’adjudicació d’habitatges de protecció pública promogudes per AUMSA disposa que, en “el supòsit d’esgotar-se les llistes totals de demandants per a cada grup d’habitatges, i en el cas que quedaren habitatges sense adjudicar, s’acceptaran noves sol·licituds que seran tramitades directament per ordre d’entrada al Registre d’AUMSA, sempre i quant els sol·licitants complisquen els requisits exigits en el present Reglament”.

Havent finalitzat el procediment per a l’adjudicació dels habitatges corresponents a la convocatòria efectuada al novembre de 2010, i com vulga que han quedat habitatges lliures, d’acord amb l’anterior, les persones interessades en l’arrendament d’habitatges protegits, podran presentar sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquesta Societat, situat al C/Antiga Senda de Senent núm. 8-6a, 46023 València, acompanyades de la documentació justificativa del compliment dels requisits que figuren en l’esmentada Normativa.

Per a més informació pot contactar amb aquesta Societat mitjançant el correu electrònic: aumsa@aumsa.es o al telèfon 96 337 11 01.

Nota 1.- Les dades que apareixen en aquesta pàgina web tenen caràcter informatiu i poden estar subjectes a variació.

NORMATIVA

Normativa per a l’adjudicació d’habitatges de protecció pública, en règim d’arrendament i arrendament amb opció a compra, promogudes per AUMSA a la ciutat de València. Aquesta normativa va ser aprovada pel Consell d’Administració el 22 de juliol del 2013.

NORMATIVA ADJUDICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

ANUNCIS I ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

HABITATGES DISPONIBLES

Convocatòria Març 2021

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT MARÇ 2021

Amb data de 16/03/2021, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment dels habitatges, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 1 al 741 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un  termini fins a les 14:00 hores del pròxim dia 13 de d’abril de 2021, per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es,  que: “estic interessat/a en els habitatges oferits i les meues preferències per núm.  d’ordre són les següents: C/ _______________________ (indicar emplaçament i núm. de la porta de la mateixa)”.

 

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que compleixen els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

Habitatges en arrendament:

Convocatòria Gener 2021

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT GENER 2021

Amb data de 11/01/2021, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment dels habitatges, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 1 al 666 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un  termini fins a les 14:00 hores del pròxim dia 15 de febrer de 2021, per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es,  que: “estic interessat/a en els habitatges oferits i les meues preferències per núm.  d’ordre són les següents: C/ _______________________ (indicar emplaçament i núm. de la porta de la mateixa)”.

 

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que compleixen els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

Habitatges en arrendament:

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT SETEMBRE 2020

Amb data de 30/10/2020, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment de l’habitatge, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 31 al 200 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació del present anunci per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es, que: “estic interessat/a en l’habitatge situat en la C/ _____________________  (indicar emplaçament i núm. de la porta de la mateixa).

En cas de NO estar interessades, ÉS OBLIGATORI CONTESTAR PER ESCRIT , romanent així en el registre de sol·licitants.

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que continuen complint els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

A aquest efecte, es tindrà en compte que la renda de lloguer de l’habitatge no supere el 30% dels ingressos del sol·licitant.

Habitatges en arrendament:

Convocatòria Juny 2020

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT JUNY 2020

Amb data de 30/10/2020, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment dels habitatges, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 61 al 200 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació del present anunci per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es, que: “estic interessat/a en l’habitatge situat en la C/ _______________________ (indicar emplaçament i núm. de la porta de la mateixa).

En cas de NO estar interessades, ÉS OBLIGATORI CONTESTAR PER ESCRIT, romanent així en el registre de sol·licitants.

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que continuen complint els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

A aquest efecte, es tindrà en compte que la renda de lloguer de l’habitatge no supere el 30% dels ingressos del sol·licitant.

Habitatges en arrendament:

Convocatòria Maig 2020

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT MAIG 2020 (ADJUDICAT)

Amb data de 15/06/2020, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment dels habitatges, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 15 al 30 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació del present anunci per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es, que: estic interessat/a en l’habitatge situat en la C/ Tapineria núm. 20” (indicar núm. de la porta de la mateixa).

En cas de no estar interessades, no és necessari que remeten cap comunicació, romanent en el registre de sol·licitants.

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que continuen complint els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

A aquest efecte, es tindrà en compte que la renda de lloguer de l’habitatge no supere el 30% dels ingressos del sol·licitant.

Habitatges en arrendament:

Convocatòria Desembre 2019

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT DESEMBRE 2019

Amb data de 30/10/2020, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment de l’habitatge, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 161 al 200 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació del present anunci per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es, que: “estic interessat/a en l’habitatge situat en la C/ Llauradors núm. 13-9ª”.

En cas de NO estar interessades,  ÉS OBLIGATORI CONTESTAR PER ESCRIT, romanent així en el registre de sol·licitants.

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que continuen complint els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

A aquest efecte, es tindrà en compte que la renda de lloguer de l’habitatge no supere el 30% dels ingressos del sol·licitant.

Habitatge en arrendament:

 

SOL·LICITUDS

Descàrrega de sol·licituds i relació de documentació a presentar acreditatius del compliment de requisits.

Sol·licitud i Documentació d'Habitatge en Lloguer Aumsa

DESCARREGA EL PDF

Sol·licitud i Documentació de Canvi d'Habitatge en Lloguer Aumsa

DESCARREGA EL PDF

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE

Descarrega el llistat del registre de sol·licitants d’habitatge.

Registre de sol·licitants d'habitatge

DESCARREGA EL PDF

PREUS

Renda d’habitatges protegits de règim general destinats a arrendament (RD 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Autonòmic d’habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012). El citat RD estableix que el percentatge a aplicar per a habitatges en règim d’arrendament a 10 anys és del 4,5% i per a 25 anys el 3,5%. Els habitatges del present concurs estan qualificades a 10 anys; no obstant això, AUMSA ha optat per aplicar el percentatge més baix, per la qual cosa el preu que resultaria seria el següent:

Preu Lloguer = 3,5 % x 1.819,20 € (mòdul VPO) x superfície útil.

Exemple: habitatge de 80 m2 de superfície útil
Renta anual= 3,5% x 1.819,20 € x 80,00
Renta anual = 5.093,76 €
Renta mensual = 5.093,76: 12 = 424,48 €

Renda d’habitatges protegits de règim general destinats a arrendament amb opció a compra (Pla d’habitatge 2005-2008, Decret 82/2008, de 6 de juny, del Consell). El citat Decret estableix als efectes de determinar la renda anual màxima, el percentatge a aplicar per a habitatges en règim general destinades a arrendament a 10 anys és del 5,5%. No obstant això, AUMSA ha optat per aplicar el percentatge més baix, per la qual cosa el preu que resultaria seria el següent:

Preu Lloguer = 3,5 % x 1.819,20 € (mòdul VPO) x superfície útil.

Exemple: habitatge de 80 m2 de superfície útil
Renta anual= 3,5% x 1.819,20 € x 80,00
Renta anual = 5.093,76 €
Renta mensual = 5.093,76: 12 = 424,48 €

El dret d’opció de compra podrà exercirse transcorreguts 10 anys des de la data de qualificació definitiva. 

Preu= 2 x (1.819,20 € + IPC) x superfície útil habitatge – 55% dels lloguers satisfets per l’inquilí.