Skip to content

CONVOCATÒRIA LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA
MARÇ 2010

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

ESTAT ACTUAL DE LA CONVOCATÒRIA

711 sol·licituds presentades en la convocatòria de selecció d’adjudicataris d’habitatges de protecció pública, en règim d’arrendament amb opció a compra:

SOL·LICITUDS PRESENTADES

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

El dia 17 de maig de 2010, a les 17.30 hores, al Saló de Conferències del Complex Esportiu Cultural ‘Petxina’, situat al Passeig de la Petxina, 42 de València, tindrà lloc el sorteig notarial, de caràcter públic, per a l’adjudicació de 77 habitatges de protecció pública, en règim d’arrendament amb opció a compra a la ciutat de València:

CONVOCATÒRIA SORTEIG

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

El dia 17 de maig de 2010, a les 17.30 hores, al Saló de Conferències del Complex Esportiu Cultural ‘Petxina’, situat al Passeig de la Petxina, 42 de València, ha tingut lloc el sorteig notarial, de carácter públic, per a l’adjudicació de 77 habitatges de protecció pública, en règim d’arrendament amb opció a compra, a la ciutat de València:

  • Identificador del tall: 450.
  • Llistat provisional fins al lliurament de l’acta notarial estesa en el moment del sorteig

RESULTATS SORTEIG

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

Obert termini per a presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits:

OBERT TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

No havent sigut suficient el llistat inicial per a cobrir l’oferta d’habitatges, es requereix per a que, en el termini de 15 dies hàbils, presente la documentació que procedeixca:

AMPLIACIÓ IDENTIFICADORS

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

No havent sigut suficient el llistat inicial per a cobrir l’oferta d’habitatges, s’obri el termini per a presentació de la docuemntació acreditativa del compliment de requisits:

AMPLIACIÓ IDENTIFICADORS 04/06/10

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

No havent sigut suficient el llistat inicial per a cobrir l’oferta d’habitatges, s’obri el termini per a presentació de la documentació acreditativa del compliment de requisits:

AMPLIACIÓ IDENTIFICADORS 10/06/10

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

No compareixença del sol·licitant amb identificador 142, per a la formalització del contracte d’arrendament:

NO COMPAREIXENÇA SOL·LICITANT IDENTIFICADOR 142

DESCARREGA EL PDF

GARANTIA FEFAENT DE PUBLICACIÓ

DESCARREGA EL PDF

FOTOS I PLÀNOLS

C/ Maldonado, 5 (Barri de Velluters)

PLÀNOLS

Plànol 1        Plànol 2

C/ Osset, 2 Dupl. (Barri Malvarrosa)

PLÀNOLS

Plànol 1        Plànol 2

C/ Trafalgar, 34

PLÀNOLS

Plànol 1        Plànol 2

C/ Arquitecto Segura Lago, 5 (Barri San Isidro)

PLÀNOLS

Plànol 1        Plànol 2