Skip to content

ANUNCI NOVA NORMATIVA  DEL REGISTRE DE DEMANDANTS I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES PROMOGUTS I GESTIONATS PER AUMSA

 

A l’atenció de les persones sol·licitants d’habitatges en règim de lloguer.

LLOGUER

Accedeix al llistat d'habitatges, ajudes i tota la informació que pot interessar-te per a llogar un habitatge a València.

APARCAMENTS PÚBLICS

Places d'aparcament per a residents en concessió municipal amb dret d'ús. Venda i lloguer. Consulta els requisits.

PLA D'ACTUACIONS

Programa d'actuacions que la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València (AUMSA) té previst dur a terme en 2020.

VENDA

Requisits per a la sol·licitud d'habitatges de protecció pública i els seus annexos vinculats. Consulta la convocatòria vigent.

Accedeix a tota
la informació

TRANSPARÈNCIA
AUMSA amb l'objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, ha desenvolupat un portal de transparència, mitjançant el qual pretén facilitar al públic interessat l'accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, així com la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística.
Portal de transparència

Tota la informació
a un click

PERFIL DEL CONTRACTANT

Tota la informació al teu costat

Tràmits i gestions, consulta de dades personals, sol·licitud de documents, tauler d'edictes, campanyes municipales...
Perfil del contractant

ACTUALITAT

Pla especial Cabanyal-Canyamelar

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. és la societat gestora que, tal com es recull en l’article 4 dels seus Estatuts Socials, té per objecte portar a terme totes l’actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el barri Cabanyal-Canyamelar.

Llegir més...

Entra a AUMSA i informa't de totes les actuacions i obres públiques que avala aquesta societat

On estem

Formulari de contacte

Mitjançant la subscripció del present formulari presta el seu consentiment exprés perquè les seues dades personals, facilitades voluntàriament, siguen tractades per Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València com a responsable del tractament amb la finalitat gestionar i tramitar la seua sol·licitud, consulta o petició, sense que es produïsquen cessions o comunicacions de dades excepte les previstes legalment. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establits legalment. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit al correu electrònic dpd@aumsa.es acreditant la seua identitat. També pot consultar la nostra Política de Privacitat

Envia’ns un correu sol·licitant qualsevol informació sobre els diferents àmbits d’actuació d’AUMSA